Thursday, December 29, 2005

Một sớm nắng xôn xao về...


Zdreamer

[image]

Hoa vàng như nắng, nắng vàng như hoa
Mùa đông em đợi anh trước hiên nhà
Nỗi buồn ở đâu đậu vào đuôi mắt...

Hoa vàng như nắng, nắng vàng như hoa
Bó gối mà đợi phố trắng sương mờ
Gió thì ruổi rong mà đời lẳng lặng

Hoa vàng như nắng, nắng vàng như hoa
Anh đã dặn em anh sẽ trở về
Có nhớ, có thương, tình ơi đừng khóc

Hoa vàng như nắng, nắng vàng như hoa
Mùa đông em đợi anh trước hiên nhà
Yên lòng đi nhé, à ơi, ơi à...

Hoa vàng như nắng, nắng vàng như hoa...